Werkwijze 2021-01-04T11:04:05+00:00

Werkwijze

Pedagogische begeleiding is mogelijk van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 13.30 uur. Het aantal dagen wordt in overleg vastgesteld.

Aanmelding
Voor de pedagogische begeleiding wordt een leerling aangemeld door bijvoorbeeld een school, een onderwijsconsulent, een leerplichtambtenaar, gemeente (generalist) of een trajectbegeleider van een samenwerkingsverband.

Intake
Voorafgaand aan het traject vindt er een uitgebreide intake plaats met de ouder(s), de aanmelder en indien mogelijk de leerling zelf.
Het doel van dit gesprek is kennismaken en een rondleiding over het terrein. Tijdens het gesprek komt de hulpvraag aan de orde, wordt besproken wat onze werkwijze is en hoe wij hier, samen met de leerling, aan de hulpvraag kunnen werken.

Samenwerking en overleg
Er zijn vaak meerdere betrokkenen rondom een leerling (denk hierbij naast ouders bijvoorbeeld ook aan school, de generalist, de trajectbegeleider, de onderwijsconsulent, de GGZe). Om er voor te zorgen dat de begeleiding en re-integratie goed verloopt, wordt regelmatig afgestemd middels MDO’s.

Verslagen
De leerling wordt tijdens alle activiteiten door het team geobserveerd. Na ongeveer iedere 8 weken volgt een verslag waarin wordt beschreven wat de leerling hier laat zien. Hierin staat:
• Algemeen beeld met kwaliteiten en zorgpunten
• Relevante onderdelen: sociaal, emotioneel, didactisch, motorisch, sensorische informatieverwerking, zelfbeeld/zelfvertrouwen, activiteiten, adl en onderwijs
• Waaraan de komende periode gewerkt wordt