Voor wie 2021-01-04T10:57:47+00:00

Voor wie

Pedagogische begeleiding Stratum is er voor leerplichtige kinderen / jongeren die zijn uitgevallen binnen het onderwijs. Ook kunnen leerlingen bij ons terecht die dreigen uit te vallen op school, of leerlingen binnen een overgangstraject van bijvoorbeeld regulier onderwijs naar speciaal onderwijs.

Daarbij is de insteek om de leerling sterker te maken zodat deze klaar is voor de re-integratie, de overgang naar een andere school (of bijvoorbeeld stage) of weer mee kan draaien op de eigen school.