Aanbod 2021-01-04T10:21:06+00:00

Aanbod

De leerlingen worden opgevangen door een team van vaste begeleiders. Er is een vaste structuur in de dag, waarbinnen invulling wordt gegeven aan de activiteiten. Zo komen iedere dag het onderwijs en verschillende activiteiten aan bod. Gedurende de hele dag wordt er gewerkt aan vaardigheden die ondersteunend zijn voor een succesvolle re-integratie.
De leerling wordt hier individueel begeleid. Zo is er alle aandacht voor de leerling en kan er volledig op zijn of haar hulpvraag worden afgestemd. De pauzes zijn doorgaans gezamenlijke momenten, die alle leerlingen en begeleiders samen doorbrengen. Zo kan er ook aandacht zijn voor het sociale aspect en de omgang met anderen (binnen een kleine groep).

De begeleiding bestaat uit:
• Uitgebreide intake met alle betrokkenen
• Nadruk op individuele en persoonlijke aandacht, veilig en prettig voelen, succeservaringen opdoen
• Onderwijs met accent op het aanleren van schoolse vaardigheden
• Persoonlijke ontwikkeling: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik
• Veel contact met de betrokkenen
• Groot aanbod in verschillende activiteiten, zoals creatieve activiteiten, dierenverzorging, erfonderhoud, moestuin, koken (binnen en buiten), spellen (binnen en buiten), techniek (auto- en motorfietstechniek, lassen, houtbewerken, 3D-printen, etc.) en uitjes (bijvoorbeeld musea, dierentuin, schaatsen)
• Activiteiten / exposure vanuit persoonlijke hulpvragen; zoals fiets- of bustraining, boodschappen doen (in de winkel gaan, een vraag stellen , pinnen),  zoeken naar vrijetijdsbestedingen of (vrijwilligers)werk
• In de laatste fase: onderzoeken welke school en welk niveau past bij mij tot en met de re-integratie