Aanbod studiebegeleiding 2018-07-05T10:58:14+00:00

Aanbod

  • Uw zoon/dochter wordt op maat begeleid
  • Persoonlijke aandacht
  • Kleinschaligheid in een rustige omgeving
  • Leren plannen en organiseren
  • Aandacht voor de basisvoorwaarden van huiswerk maken en leren
  • Leren leren (hoe leer ik een samenvatting, een hoofdstuk, Engels vocabulaire)
  • Leren maken (hoe maak ik een opdracht, samenvatting, boekverslag)
  • Afname van stress/spanning (zowel persoonlijk als in thuissituatie)

Tijdens de studiebegeleiding wordt er vooral gewerkt aan het leren plannen. Daarnaast is er aandacht voor de basisvaardigheden van het maken van huiswerk en het leren, met andere woorden het aanleren van praktische studievaardigheden. Deze worden zoveel mogelijk geautomatiseerd zodat uw zoon/dochter steeds zelfstandiger wordt. Bovendien wordt er ook zeer regelmatig inhoudelijk geholpen.

Daarnaast heeft iedere leerling vaak één of meer individuele leerdoelen welke tijdens het kennismakingsgesprek naar voren komen en waaraan aandacht wordt besteed.

Bij Studiebegeleiding Stratum zijn er niet meer dan 6 leerlingen per begeleider aanwezig waardoor wij persoonlijke aandacht voor alle leerlingen kunnen garanderen.