Studiebegeleiding 2018-06-13T11:36:58+00:00

Studiebegeleiding

Na een (lange) schooldag is het voor uw zoon/dochter belangrijk om afstand te kunnen nemen van schoolgebouw en schoolomgeving, met andere begeleiders te werken aan het huiswerk. Het blijkt steeds weer dat dit beter is voor de motivatie en de concentratie. Persoonlijk contact, een praatje, starten met iets te drinken, eerst even een balletje trappen of met de dieren spelen en dan weer fris aan de slag.

De rustige en prikkelarme omgeving zorgen voor een prettige werk- en leeromgeving. Daarbij wordt uw zoon/dochter op maat begeleid, aan de hand van de leerdoelen die samen met jullie zijn opgesteld.