Pedagogische begeleiding 2020-12-18T19:59:42+00:00

Pedagogische begeleiding

Pedagogische begeleiding Stratum is er voor leerlingen die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen in het (speciaal) onderwijs; de zogenaamde ’thuiszitters’. Uitval ontstaat door zeer veel verschillende redenen, de leerlingen hebben echter gemeen dat ze een periode niet in staat zijn om onderwijs in een schoolse setting te volgen.
Bij Pedagogische begeleiding Stratum krijgen deze leerlingen in een positieve en rustige setting de kans om weer te ontspannen en vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.
Als de leerling voldoende tot rust gekomen is, wordt gekeken wat de kwaliteiten en belemmeringen zijn en daar gaan we gericht mee aan de slag.
Er wordt onderzocht wat een passende uitstroomrichting is. Er wordt gekeken welke vorm van onderwijs passend is, of bijvoorbeeld een uitstroom naar een arbeidstraject. Daarna gaan we werken aan re-integratie.

Klik hier voor een impressie van ons bedrijf