Werkwijze 2021-01-04T10:46:06+00:00

Werkwijze

De (individuele) studiebegeleiding is mogelijk van maandag t/m donderdag tussen 14.00 en 18.00 uur, het aantal dagdelen en het aantal uren worden in overleg vastgesteld.

Kennismakingsgesprek
Aan de start van het traject gaan we graag met u in gesprek over uw zoon/dochter, samen met uw zoon/ dochter.
Doel van dit gesprek is kennismaken en een rondleiding. Wij stellen vragen aan u en uw kind om een helder beeld te krijgen van de hulpvraag. We bespreken waar de specifieke begeleidingsbehoefte ligt en geven aan hoe wij, samen met uw kind, gaan werken aan het leerdoel.

Hierna kunt u thuis rustig bepalen of wij passen bij de behoeftes van uw kind.
Dit gesprek wordt vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

School
Mocht er behoefte zijn vanuit ouders of vanuit school, zijn wij graag bereid om op de school van uw kind in gesprek te gaan. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aangaan van een gesprek:
• Begeleiding van ouders bij gesprekken op school
• Uitwisselen van informatie school – ouders en Studiebegeleiding Stratum
• Uitwisselen van tips voor specifieke begeleiding
• Observatie

Absentie
Absenties indien mogelijk minimaal 24 uur van te voren telefonisch doorgeven (door één van de ouders). Wanneer een leerling zonder afmelding afwezig is op een afgesproken dagdeel zal altijd contact worden opgenomen met de ouders.

Te laat verschijnen bij individuele studiebegeleiding:
Indien door omstandigheden de leerling te laat op een afspraak komt, worden wij hiervan graag van te voren telefonisch in kennis gebracht. Is een leerling later dan afgesproken aanwezig is voor de huiswerkbegeleiding of bijles, zal altijd contact worden opgenomen met de ouders.

DOWNLOAD INFORMATIEGIDS